Multimedieproduktion - Flyttekassen


Vores 2. semester eksamen var en multimedieproduktion, der omhandlede pensum fra 1. og 2. semester

Planlægning
Vi planlagde vores tid ved at lave et Gantt kort. Gantt-kortet var en måde at strukturere vores tid og opgaver på, så vi fik et indblik i, hvor meget opgaven indebar. Vi skrev både opgaveformuleringens arbejdsopgaver på, samt dem vi mente var relevante for opgaven og satte en tidsperiode for hver af opgaverne. Vi brugte projektstyring til at få et overblik over alle vores arbejdsopgaver og formål.

Design Thinking
Efter at have fundet tema og målgruppe var vi i processen nu nået til Design Thinking, hvilket går ud på at idégenere. Vi valgte at bruge The Stanford Model. Indledningsvis undersøgte vi brugernes behov ved at lave et spørgeskema samt interviewe brugere inden for vores målgruppe. Ud fra interviewene analyserede vi os frem til nøgleord og sætninger, som udgjorde vores empathy map, og som vi senere hen fandt insights og needs ud fra. Disse insights og needs dannede grundlag for vores otte “how might we”-spørgsmål og starten på vores define, som et det næste skridt i The Stanford Model. Herefter startede ideate, hvor vi ud fra vores brainstorm kom frem til fire løsninger. En Instagram med billeder, videoer og tips og tricks, en informationshjemmeside, en blog og en app. Ud fra vores Design Thinking kom vi frem til følgende problemformulering: “Hvordan hjælper vi unge med at flytte hjemmefra?”

rytmikken
rytmikken

Informationsarkitektur
Vi udformede både sitemaps, skitser, wireframes, logo-brainstorming, moodboards, flowcharts, mockups og styletiles, der på hver sin måde gjorde projektet mere overskueligt og hjalp os til at forstå hinanden.

Website
Hjemmesiden er opbygget omkring Bootstrap 3 og er gemt via Github. Du kan se vores løsning her. Vi valgte at anvende Javascript til at lave en dynamisk hjemmeside. Meningen med en dynamisk hjemmeside er, at vi skriver alt vores HTML i strings i et script.

Videoproduktion
Vi udformede to videoproduktioner, der hver især skulle hjælpe unge med inspiration til emnet at flytte hjemmefra. Videoerne er klippet i Premiere Pro og filmet med et GoPro kamera.

Banners
Vi udformede 2 banners til hjemmesiden via bannersnack. Formålet med dette var, at hjemmesidens indtjening skulle komme ved hjælp af reklamer. Udover banners lavede vi en instagram til Flyttekassen, så det blev nemmere at sprede budskabet.